6970832927 Αγία Παρασκευή danaidsouli@gmail.com
hero image
Facebook

 


 

Δανάη Σούλη
Ψυχοθεραπεύτρια Αγία Παρασκευή

_____

Ατομικές συνεδρίες ΓΣΘ
Δια ζώσης / online

 

 

Αρχή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), είναι ότι ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο, καθώς και ο τρόπος που αντιδρούμε σε αυτόν μας έχει διδαχθεί. Βιωματικά αξιοποιώντας τις προσωπικές μας πεποιθήσεις –κανόνες, πρέπει και προηγούμενες εμπειρίες, επιλέγουμε οικείους τρόπους αντίδρασης και καταλήγουμε να επαναλαμβάνουμε μοτίβα συμπεριφορών που οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα.
 

Οι σκέψεις μας αποτελούν μια υποκειμενική πραγματικότητα που συχνά απέχει πολύ από την αντικειμενική αλήθεια. Επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα από τον τρόπο που αντιδρούμε συναισθηματικά και σωματικά, και οι αντιδράσεις αυτές με τη σειρά τους αναζωπυρώνουν νέες σκέψεις.
 

Στην ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργάζονται προκειμένου να εντοπίσουν τα σημεία που πυροδοτούν δυσκολίες στην καθημερινότητα του ατόμου.
 

Θέτονται οι στόχοι που συμπληρώνουν το αίτημα θεραπείας και μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία και σε ασφαλές πλαίσιο, αναγνωρίζονται και επεξεργάζονται τα συμπεριφορικά και γνωστικά μοτίβα που ακολουθεί ο θεραπευόμενος και που αποτελούν προσωπικό του τροχοπέδη.
 

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδος, που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για μια σειρά προβλημάτων όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών, συζυγικά προβλήματα, διατροφικές διαταραχές και σοβαρές ψυχικές ασθένειες. Μέχρι σήμερα χιλιάδες ερευνητικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η ΓΣΘ οδηγεί σε σημαντική βελτίωση στη λειτουργία και την ποιότητα ζωής, του θεραπευόμενου.


 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεθόδου είναι


• Η διερεύνηση και εξέταση των γνωστικών μοτίβων και του αντικτύπου τους συναισθηματικά και σωματικά υπό μορφή συμπτωματολογίας (ψυχοσωματικά συμπτώματα).
• Η Ψυχοεκπαίδευση.
Η ΓΣΘ δίνει έμφαση στο να βοηθά τα άτομα να μάθουν να είναι θεραπευτές του εαυτού τους. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών ο θεραπευόμενος μαθαίνει τι να περιμένει, τι μπορεί να κάνει και πώς να βελτιώσει το πρόβλημα ή τα συμπτώματα που τον δυσκολεύουν.
• Η ενεργή συμμετοχή του θεραπευόμενου στη θεραπευτική διαδικασία.
Μέσω ασκήσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας καθώς και ασκήσεων για το σπίτι, οι ασθενείς επιτυγχάνουν να αναπτύξουν δεξιότητες αντιμετώπισης, με τις οποίες μπορούν να μάθουν να αλλάζουν τη σκέψη τους, τα προβληματικά συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους.

 

 

Συχνότητα συναντήσεων: Εβδομαδιαίες συνεδρίες
Διάρκεια συνεδρίας: 45-55’

 

 

 

 

 

 


Το γραφείο βρίσκεται: Ειρήνης 106, Αγία Παρασκευή (15341)
email: danaidsouli@gmail.com, T: +30 6970832927

Συνδεθείτε μέσω Skype

Δέχεται με ραντεβού