6970832927 Αγία Παρασκευή danaidsouli@gmail.com
hero image
Facebook

 


 

Δανάη Σούλη
Ψυχοθεραπεύτρια Αγία Παρασκευή

_____

Θεραπεία ζεύγους
 

Η θεραπεία ζεύγους εστιάζει στην γεφύρωση του επικοινωνιακών δυσκολιών μεταξύ των συντρόφων, που αποτελούν πηγή συγκρούσεων και προβλημάτων στη σχέση.
 

Μεταξύ των στόχων της θεραπείας είναι η αποκατάσταση του αμοιβαίου σεβασμού, η εγκαθίδρυση ουσιαστικής επικοινωνίας και η «επανανακάλυψη» εκείνων των προσωπικών στοιχείων και αξιών που έφεραν το ζευγάρι κοντά, καθώς και η από κοινού επένδυση στη σχέση και στον σημαντικό άλλο.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ρόλοι και παγιωμένες πεποιθήσεις που επιφέρουν διαμάχες και εμποδίζουν την επικοινωνία στη σχέση ενθαρρύνονται εκφραστούν και να επεξεργαστούν από το ζευγάρι.
 

Η θεραπεία ζεύγους είναι μια ειλικρινής «συνάντηση» των συντρόφων σε μια προσπάθεια να ξαναχτίσουν τη σχέση τους, σε νέες βάσεις που θα προσφέρουν ισορροπία και χώρο αυθεντικής έκφρασης και των δύο.


 


Στη συμβουλευτική ζεύγους επιδιώκεται:

• η ψυχοεκπαίδευση του ζευγαριού και η εκμάθηση νέων τεχνικών και δεξιοτήτων επικοινωνίας
• η εκπαίδευση των συντρόφων στην ενεργητική ακρόαση, μαθαίνοντας να εντοπίζουν και να αφουγκράζονται όχι μόνο το περιεχόμενο της ομιλίας αλλά και τις συναισθηματικές και εκφραστικές ανάγκες του συντρόφου
η κατανόηση της προσωπικής ταυτότητας των συντρόφων μέσα από τα βιώματα, τις εμπειρίες τους και τα πρότυπα σχέσεων και των ατομικών του αναγκών, σκέψεων, επιθυμιών και συναισθημάτων
• η εγκαθίδρυση αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των συντρόφων
• η επανεξέταση και αναπροσαρμογή ρόλων και προσδοκιών μέσα στο ζευγάρι.

 

 

Συχνότητα συναντήσεων: Εναλλαγή μεταξύ ατομικών/δυαδικών συνεδριών - Εβδομαδιαίες συνεδρίες
Διάρκεια συνεδριών: Ατομική συνεδρία 45-55’ | Συνεδρία ζεύγους 90’


 

 

 

 

 

 

 

 


Το γραφείο βρίσκεται: Ειρήνης 106, Αγία Παρασκευή (15341)
email: danaidsouli@gmail.com, T: +30 6970832927

Συνδεθείτε μέσω Skype

Δέχεται με ραντεβού