6970832927 Αγία Παρασκευή danaidsouli@gmail.com
hero image
Facebook

Τι κάνει μια σχέση, καλή σχέση?

Τι κάνει μια σχέση, καλή σχέση?

 

Τι κάνει μια σχέση, καλή σχέση?
Το πόσο καλή είναι μια σχέση αξιολογείται από τον τρόπο που την βιώνει το κάθε μέρος της και τον αντίκτυπο που έχει στην καθημερινότητά του.

Ως υψηλά ποιοτικές σχέσεις χαρακτηρίζονται οι σχέσεις που προωθούν την ευημερία και την θετική εξέλιξη του κάθε μέρους.
Αυτές οι σχέσεις έχει βρεθεί πως όταν καλλιεργούνται παρουσιάζουν τεράστιο όφελος για την υγεία και την ευημερία μας.

Αλλά δεν είναι τόσο απλό.
Η σχεσιακή ποιότητα είναι μια πολυπαραγοντική εμπειρία.

Ανάμεσα στις υποκειμενικές εμπειρίες συμπεριλαμβάνονται αισθήματα και πράξεις
στοργής, οικειότητας και φροντίδας ...

Εξίσου σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι
η εμπιστοσύνη, η αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίησης, η κατανόηση, η επιβεβαίωση, η έκφραση συναισθημάτων, και η ικανότητα των μερών να συγχωρούν.


 

Artwork: @byvintageart

Πηγή: Farooqi, Saif R. “The Construct of Relationship Quality.” Journal of Relationships Research, vol. 5, Apr. 2014,

Πίσω